Velkommen til sidene for NFOKOM

Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin(NFOKOM) er en medlemsorganisasjon primært for spesialister i oral kirurgi og oral medisin. Vi arbeider for å fremme fagområdet som en viktig del av det totale helsetilbudet i Norge. Våre medlemmer finner du på Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø. Vi har medlemmer som arbeider ved mange av landets sykehus og medlemmer som arbeider i Den offentlige tannhelsetjenesten og i privat sektor. NFOKOM arbeider for at spesialiteten skal holde et høyt internasjonalt nivå og er engasjert i politiske og fagpolitiske saker som angår spesialiteten. NFOKOM er tilknyttet Den norske tannlegeforening.

NFOKOMs historie og spesialitetens historie

Les mer her
Norsk Forening for Oral Kirurgi og Oral Medisin. Jonas Lies vei 65 V/Lekven, Haukeland Universitetssykehus, 5053 Bergen.