Utskriftsvennlig versjon

NFOKOM Veteranfond


Publisert: 06.01.2013

Vedtekter for Veteranfondet i Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin (NFOKOM)

§1            Fondet er opprettet 20. Februar 1993 etter initiativ og donasjon av et grunnbeløp på NOK 25000,- fra tannlege Ove Fæhn.

§2            Fondet økes ved:

    1.  Innbetaling av minst NOK 1000,- fra hvert medlem ved oppnådd veteranstatus som er 50 år
    2. Overføring av midler fra NFOKOM
    3. Frivillige bidrag, gaver og ikke-benyttet avkastning

§3            Fondets formål er å yte bidrag til støtte ved faglige reiser og utdanning innen oral/maxillofacial kirurgi for yngre medlemmer av NFOKOM

§4            Fondets avkastning kan hvert år tildeles ett eller flere medlemmer av NFOKOM etter søknad. Søknadsfrist er 1.desember

§5            Fondets styre er sammenfallende med styret i NFOKOM.

§6            Det føres eget regnskap for fondet. Regnskapet fremlegges årlig  i revidert stand på NFOKOMs Generalforsamling.