NFOKOMs historie og spesialitetens historie


Spesialiteten "Tannkirurgi" ble vedtatt opprettet i 1952 som en av de første odontologiske spesialitetene i Norge. En egen spesialistforening for denne nye spesialiteten ble først stiftet den 6. mars i 1963 på initiativ av Olaf Grythe som også var medlem av spesialistkomiteen ved opprettelsen av spesialiteten i 1952. 

I 1963 hadde foreningen 4 medlemmer, disse var Olaf Grythe, Hildur Eckersberg, Heyman Krømer og Bjørn Bjercke. De tre første ble godkjent som spesialister da spesialiteten ble opprettet mens Bjørn Bjercke ble godkjent i 1959 etter å ha gjennomført spesialistutdanning etter vedtatt reglement. I 1966 ble det vedtatt å åpne adgang til assosiert medlemskap. I denne kategorien finner vi allmenntannleger og spesialister i andre disipliner med interesse for oral kirurgi samt kandidater under spesialistutdanning i oral kirurgi. Utdanningskapasiteten har gjennom årene ikke vært så stor at det beregnete behov for godkjente spesialister på landsbasis er dekket pr. i dag. Utviklingen viser at antall godkjente spesialister = ordinære medlemmer, har øket fra 4 i 1964 til 65 i 2012, hvorav 6 æresmedlemmer.
I 1971 ble det vedtatt å endre navn på foreningen til "Norsk oralkirurgisk forening". En ny navneforandring ble foretatt i 1997 og foreningens navn er nå "Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin". 

Spesialistreglene har også vært endret flere ganger og de gjeldende spesialistregler krever et 5-årig heltidsprogram med basaldel, klinisk del, sideutdanning, godkjent skriftlig arbeid og bestått eksamen. 

Vår spesialistutdanning ligger i dag på et rimelig høyt internasjonalt nivå innenfor disiplinen oral/maxillofacial kirurgi. Det finnes nå oral/kjevekirurgiske avdelinger ved til sammen 10 sykehus her i landet og det arbeides for å opprette flere slike avdelinger. Mer enn halvparten av de godkjente spesialistene i dag har tilknytning til sykehus og/eller fakulteter. 

Når det gjelder internasjonalt samarbeid har vi fra 1965 en felles skandinavisk spesialistforening, Skandinavisk forening af oral/maxillofacial kirurger (SFOMK), en internasjonal spesialistforening, International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS) og i de senere år er det også åpnet adgang for våre spesialister til å bli medlem i den europeiske foreningen, European Association of Cranio Maxillofacial Surgery (EACMFS). 

Utviklingen av vår spesialitet fra tannkirurgi i 1952 til oral kirurgi og oral medisin (oral and maxillofacial surgery) i 2012, synes for alle som har vært med på den formidabel. Det er likevel all grunn til å tro at denne utviklingen ikke bare vil fortsette men med overveiende sannsynlighet også akselerere i tiden som kommer. For alle som tar en spesialistutdannelse og kvalifiserer seg til å få arbeide innenfor denne spesialiteten vil fremtiden uten tvil by på utvikling, utfordringer, interessante og spennende oppgaver og et rikt yrkesaktivt liv.