Spesialistutdanningen

Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell

Les mer her

Regler for spesialistutdanning av tannleger

Fastsatt av Helse- og Omsorgsdepartementet 19.12.2008. Utdrag.
Les mer her